Foredrag ved lektor Jan Dochhorn, Aarhus Universitet

“Kristne og orientalske fortællinger om Djævelens fald i urtiden (med særlig henblik på myter fra Ætiopien).”   (Christian and Oriental stories about the Fall of the Devil in primordial times – esp. with a view to Ethiopic myths)

07.07.2014 | Sita Malene Jensen

Dato ons 27 aug
Tid 14:15 16:00
Sted Aarhus Universitet, Nobelparken, bygn. 1453, lokale 415, Jens Chr. Skous Vej 3

I nærorienten og middelhavsområdet blev forskellige myter om Djævelens fald i urtiden udviklet af jøder, kristne og andre religioner. Disse myter har interessante implikationer vedrørende Guds forhold til det onde. Jeg vil præsentere historien om Djævelens fald i Vita Adae et Evae, som også danner grundlag for Koranens version af myten om Djævelens fald. Desuden vil jeg præsentere Lucifermyten og gnostiske demiurgmyter. Men i hovedsagen vil jeg tale om to forholdsvis ukendte fortællinger om Djævelens fald, som opstod i Ætiopien efter middelalderen, og som viser, i hvilken grad den ætiopiske kultur var i stand til at producere teologisk innovative ideer.

 

I forbindelse med foredraget vil der blive lejlighed til at sige farvel til Jan, der har fået ansættelse som Senior Lecturer i Durham i England. Jan, der var med til at grundlægge forskningsenheden og har spillet en afgørende rolle i den, vil dog fortsætte som internationalt tilknyttet medlem af forskergruppen.

Forelæsning / foredrag