Liber Institutionis Michael / Mikaels indsættelse

- En koptisk Johannesapokryf og dens religlionshistoriske baggrunde. Seminar/forelæsning ved Lektor, dr. theol. Jan Dochhorn, arrangeret af forskningsenheden Den Kristne Orient

09.02.2015 | Mikkel Pade

Dato tir 17 mar
Tid 14:15 16:00
Sted Aarhus Universitet, Nobelparken, bygning 1453, lokale 513, Jens Chr. Skous Vej 3

Bogen om ærkeenglen Mikaels indsættelse er en apokryf, som er tilskrevet evangelisten Johannes. Den fortæller, hvordan Mikael i urtiden blev den ypperste engel efter Djævelens fald, og den forsyner læseren med alle mulige andre nyttige informationer om himlen og helvede. Skriftet er overleveret i to sahidiske manuskripter, og desuden i et fajjumisk og et palæonubisk fragment. I mit foredrag vil jeg blandt andet behandle, hvor typisk skriftet er for den koptiske kristendom, og i hvilket forhold det står til gnostiske koptiske apokryfer.

Alle er velkomne - tilmelding er ikke nødvendig.

Forelæsning / foredrag, Seminar, Teologi, CAS, sitespecifikke, Kristendom og teologi i kultur og samfund