Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AFLYST (UDSAT på ubestemt tid) -Salomons Testamente - den ældste kristne dæmonologi: tid, sted, miljø?

DPhil Ittai Dan Gradel og dr. theol. Nils Arne Pedersen

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 25. november 2020,  kl. 14:15 - 17:00

Sted

Bygn. 1453–415, Bed og Arbejd

AFLYST (UDSAT på ubestemt tid)

Kildeværdien af Salomons Testamente (TSol), den ældste kendte kristne dæmonologi, der kun kendes i sin helhed fra sene, middelalderlige manuskripter, har altid været begrænset af stor usikkerhed om tekstens datering og indplacering: Romersk eller middelalderlig? En byzantinsk kompilation af ældre materiale? Oprindeligt en jødisk snarere end en kristen tekst? 

Vi mener, at arkæologien kan bringe afgørende nyt. En hidtil overset gruppe ringe med magiske indskrifter kan potentielt ikke blot afgøre dateringsspørgsmålet, men også etablere TSol som en ‘ægte’ oldkristen tekst. Ringenes indskrifter er mere end tusind år ældre end de ældste kendte manuskripter af TSol, men citerer tilsyneladende fra TSol  – og på en måde, der synes at forudsætte hele TSols fortælling som allerede kendt af ringenes brugere. Vi har hidtil identificeret syv sådanne ringe, alle tilsyneladende samtidige og fra årene omkring eller lige efter 200 e.Kr. Særligt en af dem kan, med sin fascinerende proveniens- og fundhistorie, give et unikt indblik i tekstens brug i det romerske og tidligt byzantinske Ægypten.

Hvis man vil være sikker på at kunne deltage i dette seminar, skal man senest kl. 11 den 25. november skrive en email til teonap@cas.au.dk om det, da der maksimalt må være 19 personer i lokalet. Resten vil ud fra først-til-mølle-princippet kunne deltage, hvis der er plads.