Aarhus Universitets segl

Eksterne bevillinger

John Møller Larsen

 • Kr. 676.800,00 fra FKK – november 2010
  Projekt: De syrisk-manikæiske tekster – palæografisk analyse

Nils Arne Pedersen

 • Kr. 6.606.932,00 fra FKK – juni 2012
  Projekt: Biblia Manichaica – Reception and Transformation of the Bible in Manichaean Sources
 • Kr. 30.000,00 fra Lillian og Dan Finks Fond – november 2012
  Projekt: Redigering af bogen Manichaean Texts in Syriac (Brepols 2013)
 • Kr. 150.000,00 fra FI (EUopSTART) – september 2013
  Projekt: Forberedelse af ansøgning til European Research Council (Advanced Grant)